Farnost Vejvanovice

Farnost Vejvanovice

Římskokatolická farnost královéhradecké diecéze

O farnosti

Římskokatolická farnost Vejvanovice se nachází přibližně 8 kilometrů na severozápad od Chrudimi. Probíhají zde pravidělně bohoslužby po celý rok a to vždy v neděli od 10:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Do farnosti přijíždí kněz z Chrudimi, odkud je také farnost spravována.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vejvanovice, Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vejvanovice, Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Farním kostelem samostatné farnosti Vejvanovice je kostel Nanebevzetí Panny Marie s gotickým presbytářem ze 14. století a barokní lodí, kterou nechal vystavět Štěpán Vilém Kinský. Nákladem Oldřicha Kinského byla přistavěna v roce 1920 polozděná historizující zvonice. Do farnosti dojíždí na nedělní bohoslužbu chrudimský kněz.

Zobrazit na mapě

Kaple ve zdejší farnosti

Mše svaté se v kaplích slouží zpravidla dvakrát ročně, jejich konání se oznamuje v ohláškách.

Dolní Bezděkov, Kaple svatého Jana Křtitele

Dolní Bezděkov, Kaple svatého Jana Křtitele

Zobrazit na mapě

Dvakačovice, Kaple Nejsvětější Trojice

Dvakačovice, Kaple Nejsvětější Trojice

Novogotická kaple z roku 1864. Nově byla rekonstruována v roce 2001. Zbudovaná podle projektu stavitele Františka Schmoranze. V interiéru jsou nástěnné malby od chrudimského ak. malíře Josefa Papáčka.

Zobrazit na mapě

Stíčany, Kaple

Stíčany, Kaple

Zobrazit na mapě

Úhřetice, Kaple svatého Václava, mučedníka

Úhřetice, Kaple svatého Václava, mučedníka

Zobrazit na mapě